Tuesday, 27/09/2022 - 21:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường mầm non Hoa Thạch Thảo

Hoạt động khám phá cây bàng

Hoạt động khám phá cây bàng, Lớp MG 4-5 tuổi B. Ngày dạy: 23/3/2021. GV Khúc Thị Tho 

Hoạt động khám phá cây bàng, Lớp MG 4-5 tuổi B. Ngày dạy: 23/3/2021. GV Khúc Thị Tho